Postup při koupi

financovani

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Vyberte si bytovou jednotku, která odpovídá Vašim představám
a sjednejte si schůzku v naší kanceláři.

Zde Vám zodpovíme veškeré dotazy, seznámíme s projektem, standardním vybavením a smluvními podmínkami.

financovani

SMLOUVY A POSTUP

Jakmile si vyberete konkrétní byt, podpisem Smlouvy o rezervaci potvrdíte vážný zájem o koupi a byt již nebude nabízen dalším klientům.

Následovat bude Smlouva o smlouvě budoucí a po kolaudaci a úhradě celé kupní ceny Smlouva kupní. Vše, dle časového harmonogramu, který Vám bude nastíněn na schůzce před podpisem Rezervační smlouvy.

financovani

KLIENTSKÉ ZMĚNY A VÝSTAVBA

Do určité fáze výstavby, jejíž max. termín je přesně daný, můžete ovlivnit vzhled svého bytu v rámci tzv. klietské změny.

Veškeré termíny a informace Vám budou sděleny při podpisu Rezervační smlouvy.

FINANCOVÁNÍ

Potřebujete pomoci se zajištěním hypotečního úvěru?
Naši specialisté Vám pomohou.

Aktuálně umíme zařídit:

Hypoteční úvěr v CZK s úrokovou sazbou 5,29 % s 20 % vlastních zdrojů.

Bližší informace o podmínkách nabízených hypotečních úvěrů Vám poskytne náš prodejce.

POSTUP KOUPĚ

POSTUP KOUPĚ

1. Informační schůzka

Vyberte si bytovou jednotku, která odpovídá Vašim představám a odešlete poptávkový formulář. Prodejce Vám na osobní schůzce zodpoví všechny Vaše dotazy a detailně Vás seznámí s projektem, bytovou jednotkou, standardním vybavením a smluvními podmínkami. Po osobní schůzce Vám může bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 3 dnů.

2. Prohlídka na stavbě

V rámci různých fází výstavby se může lišit možnost navštívit stavbu a podívat se na bytové jednotky.

3. Smlouvy a financování

V případě, že svůj zájem o koupi bytové jednotky potvrdíte, zástupce developera Vám vyhotoví návrh příslušné smlouvy dle
postupu. uvedeného v sekci Smlouvy a financování.

4. Klientské změny a výstavba

Pokud budete mít požadavek na změnu dispozic, rozvodů nebo standardního vybavení bytové jednotky, můžete využít tzv. Klientské změny, kterou s Vámi projedná příslušný pracovník realizační firmy investora.

Tato změna je možná jen do určité fáze výstavby bytových jednotek – informace o termínech Vám podá náš prodejce. Pokud využijete této klientské změny, pracovník klientských změn Vám připraví předběžnou kalkulaci.

Z nabídky standardního vybavení lze vybírat: dlažby, obklady, dveře, podlahy, sanitární keramiku apod. – viz záložka standardy, případně je možné vybírat z nabídky nadstandardního vybavení u našich dodavatelů.
Změny v projektu bytové jednotky a změny standardního vybavení lze uplatnit nejpozději v termínech stanovených pracovníkem klientských změn.

V době dokončení výstavby (zpravidla před kolaudací objektu) a před podpisem kupní smlouvy Vás vyzveme k prohlídce jednotky tvz. předpřejímce za účelem zjištění a soupisu event. vad a nedodělků.

Během předpřejímky budete mít možnost si důkladně zkontrolovat Vaši bytovou jednotku a kvalitu všech provedených prací.

Případné vady a nedodělky budou do doby předání bytu odstraněny. V době dokončení výstavby dojde zároveň i k její kolaudaci a přidělení čísla popisného.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Rezervační záloha ve výši 250.000,- Kč je splatná do 10ti kal. dnů po podpisu rez.smlouvy;

Splátka ve výši 20 % ceny bytu vč. DPH po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 30ti dnů od uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Splátka ve výši 50 % ceny bytu vč. DPH po provedení vkladu Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (lze již čerpat hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření se zástavou předmětné nemovitosti);

Doplatek kupní ceny do výše 100% vč. DPH po kolaudaci bytového domu, před podpisem kupní smlouvy.

SMLOUVY A FINANCOVÁNÍ

SMLOUVY A FINANCOVÁNÍ

1. Rezervační smlouva

Slouží k rezervaci jednotky za účelem uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Rezervační lhůta na bytovou jednotku je stanovena na dobu 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy, rezervační poplatek ve výši 250.000,- Kč vč. DPH je splatný do 10ti dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet investora.
Rezervační poplatek se následně započítává do budoucí kupní ceny a je tedy její součástí.

2. Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám zástupce developera připraví návrh této Smlouvy s platebním kalendářem.
Smlouva, mimo jiné, obsahuje tyto přílohy: půdorys bytové jednotky, standardní vybavení jednotky, situační nákres umístění sklepu a garážových stání, nákres situace stavby.

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva – návrh textu Kupní smlouvy bude připraven v dostatečném předstihu a bude Vám zaslán na odsouhlasení.
V předem dohodnutém termínu Vám předáme Vaši novou bytovou jednotku. Při předání si znovu důkladně zkontrolujete kvalitu všech provedených prací a o předání/převzetí jednotky bude sepsán předávací protokol.
Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání uvedeme do protokolu včetně termínu jejich odstranění. Pokud i po předání bytové jednotky najdete nějaký nedostatek, samozřejmě Vám jej odstraníme v rámci záruční lhůty.

4. Upozornění

Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání u příslušného obchodníka developerské firmy.


Nepůjčí Vám banka na Váš vysněný byt?
Nevadí, pojďte s námi do družstevního financování.

Jedná se o plnohodnotnou alternativu k tradičnímu financování nákupu nemovitosti hypotečním úvěrem. Je jakýmsi mostem mezi koupí nemovitosti do osobního vlastnictví a nájemním bydlením.

Jak to celé funguje?

 • Úvěr si za Vás bere družstvo, banka tedy neprověřuje výši Vašich příjmů
 • Stáváte se jedním z členů družstva
 • Podmínky družstevního úvěru jsou obdobné jako u hypotečního úvěru
 • V průběhu splácení je možné družstevní úvěr předčasně doplatit nebo refinancovat běžným hypotečním úvěrem.
  V takovém případě jednotku nabýváte okamžitě do osobního vlastnictví
 • Družstevní podíl můžete v průběhu splácení převést na jinou osobu. Jde tedy o volně obchodovatelnou investici
 • Z družstva je možné vystoupit vždy po době fixace úrokové sazby u družstevního úvěru

Jaké jsou klíčové výhody družstevního financování?

 • Doba splácení až 35 let
 • Na začátku stačí uhradit 20 % z ceny nemovitosti
 • Nejste omezeni věkem žadatele o úvěr
 • Řešení pro podnikající fyzické osoby
 • Členové družstva nejsou evidováni v katastru nemovitostí
Kontaktujte mě

Kontaktujte mě

Bc. Miroslav Veverka
veverka@imosdevelopment.cz
+420 737 986 339